Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

A P E L - do radnych Gminy Celestynów

Data dodania: 2012-12-11 12:23

 

                                       Dąbrówka, dn. 6.12.2012 r.

 

 

                                                                                  Radny Łukasz Winiarski

                                                                                      Radny Witold K. Garliński

                                                                                               Radna Izabela Filipowicz-Żaroń

                                                                                 Radny Jacek Poplewski

                                                                                    Radny Romuald Zientara

                                                                                         Radny Tadeusz Floriańczyk

                                                                                 Radny Marian Celiński

                                                                              Radny Paweł Felczyk

A P E L

 

    W związku z uchwałą Nr 210/12 z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie referendum         w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów – apeluję do wyżej wymienionych radnych, którzy wnioskowali i głosowali za przyjęciem uchwały, o złożenie mandatu Radnego Gminy Celestynów i poddanie się ponownej weryfikacji społecznej.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

    Jesteśmy w połowie czteroletniej kadencji sprawowania funkcji społecznej. Zdarzyło się coś, co nie zna granic przyzwoitości i odpowiedzialności przed  wyborcami.

Radny, który uzyskał zaufanie w swoim okręgu wyborczym z chwilą zaprzysiężenia staje się

przedstawicielem całej społeczności gminnej, a nie tylko jej części.

Przyjął na siebie obowiązek reprezentowania i wyrażania opinii w sprawach rozwoju ekonomicznego i społecznego w obszarze samorządu terytorialnego jakim jest Gmina. Obowiązki spoczywające na radnym wynikają z prawa jak też wyrażone zostały w składanym  ślubowaniu – przez większość radnych – z dodatkiem „tak mi dopomóż Bóg”.

    Druga uchwała Rady Gminy podjęta w przeciągu niespełna dwóch miesięcy, w sposób niezgodny z prawem, nie poparta racjonalnymi powodami, skutkuje znacznym osłabieniem idei samorządności, wprowadza zamęt i dezorganizację pracy w Urzędzie Gminy, a także podważa zaufanie obywateli do rozwiązań demokracji lokalnej.

    Radny jako „Sługa” społeczny winien wykazywać się rozwagą, działaniem ważonym dobrem społecznym. Podejmowane przez grupę kilku radnych Gminy Celestynów inicjatywy noszą cechy nakręcania konfliktu między Radą Gminy a organem wykonawczym, odpowiadającym  prawnie  za podejmowanie decyzji, z czego w praktyce zwolniona jest Rada Gminy jako organ kontrolny i stanowiący prawo lokalnie.

    Czym więc może być przygotowany projekt uchwały Rady Gminy o przekazaniu działki    o obszarze 1.84 ha na rzecz Stowarzyszenia „Koprówka” nie posiadającego własnych środków finansowych na realizację zamierzonego projektu? Którzy radni podpisali wspomniany projekt, czy nie autorzy  i  przyjmujący własnymi głosami  uchwałę Nr 210/12?

Co zrobili ci radni  w sprawie rozwoju  oświaty, opieki medycznej, kultury? Czy debata na projektem budżetu na roku 2013  ma także charakter ostrego sporu o priorytetach dla Gminy, czy tylko charakter formalny i personalny?

 

    Na podstawie całokształtu działań grupy Radnych  Gminy Celestynów  nasuwają się  wnioski, że to grono osób sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu, dlatego winno potwierdzić  swój mandat radnego  w ponownym poddaniu się osądowi społecznemu. Tego wymaga racja stanu i honoru osobistego.

 

                                                              /-/  dr Adam Kieler  - Sojusz Lewicy Demokratycznej

Zobacz profil polityka: Adam Kieler

Komentarze