Sojusz Lewicy Demokratycznej

Lucyna Rutkowska

 

 LUCYNA RUTKOWSKA Mieszkanka Celestynowa, urodzona w Kołbieli 1 stycznia 1947 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1968-1985 związana zawodowo z Bydgoszczą, praca w Zespole Szkół Elektronicznych -nauczycielka fizyki i matematyki .

Od 1985r. zatrudniona w Zespole Szkół w Celestynowie,  a od 2005r.na emeryturze.

 Mężatka, matka trzech, starannie wykształconych córek /lekarza, naukowca i urzędnika państwowego szczebla ministerialnego/

Nauczyciel dyplomowany, za wszechstronną pracę na polu zawodowym, pedagogicznym i społecznym otrzymała liczne nagrody władz oświatowych, w tym nagrodę Ministra Oświaty, Kuratorów Oświaty i wielokrotne nagrody Dyrektorów szkół. Uhonorowana złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego /za zaangażowanie w pracach na rzecz Związku oraz oświaty w szerokim tego słowa znaczeniu/,  odznaką za zasługi dla Związku Młodzieży  Wiejskiej /za wieloletnią opiekę nad Szkolnym Kołem ZMW/ oraz odznaczeniem za zasługi dla obronności kraju /za pracę na rzecz środowiska rodzin wojskowych/.

Obecnie na emeryturze, z pasją oddaje się swoim zainteresowaniom: języki obce i komunikowanie się za pomocą Internetu ze swoimi licznymi przyjaciółmi w kraju i zagranicą, uprawa ogrodu i hodowla ozdobnego drobiu, fotografowanie i wędrówki górskie. Korzysta z możliwości dalszego rozwoju: uczy się malować, korzysta z gimnastyki i nordic walking, uczęszcza na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej oraz je kreuje, jest v-ce przewodniczącą Stowarzyszenia Absolwentów 3 LO w Celestynowie /SAiS/, ławnikiem sądowym,członkiem Stowarzyszenia "Koprówka", przewodniczącą Rady Powiatowej SLD w Otwocku.

 Pomaga wielu ludziom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w ich trudnych sprawach osobistych.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z